Ark, preso del verso, rap en valencià

Manco policia i mes educacio...

En este tema conte en la magnifica colaboracio de Pequeño Budha.

 

¿Per qué per al govern el poble som l'enemic?, ¿per qué ells poden agredir sense mirament, i mosatros no podem lluitar pacificament pels nostres drets? Vos recorde que en Valencia no hi hague cap acte vandalic (a excepcio d'algun contat contenedor de fem en flames), no com en Barcelona o Madrit, a on les protestes sempre acaben en verdaderes barbaritats.

 

Potser que hi hagueren persones "no estudiants" i provablement, poc educades, que se varen unir a la manifestacio per a montar lio, pero aixo mai es escusa per a ordenar carregues policials desmedides contra la poblacio, siga quina siga l'edat dels manifestants donada la seua pacifica resposta.

 

Puix d'aço va este crit reivindicatiu en forma de canço.

Temps de reflexio personal...

Colaboracio per a la nova maqueta de UVI, un jove mc valencià en una proyeccio imparable. Canço composta durant la recuperacio d'una greu lesio en la cama. Moments molt durs de superar, de gran fortalea psicologica...

 

I es que pareix que nomes podem parar-mos a pensar quan el nostre cos diu "prou" i ya no tens mes remei; es en eixos moments a on comences a reflexionar sobre la  teua vida, i atres aspectes importants de la civilisacio.

 

Desgraciadament, cada dia les persones tenen majors preocupacions, majors problemes psicologics (ansietat, depressio...); en conclusio, van perdent poquet a poquet la felicitat que els fa alçar-se diariament. En esta canço els anime a despertar i a valorar lo que realment importa: mosatros mateix.

Una mentira repetida mil voltes, es convertix en una veritat.

Pero una mentira, per moltes vegades que es repetixca, continuarà sent una mentira. I algo tan simple com aço, pareix que la gent no ho veja.

 

La societat, el poder i els mijos de comunicacio mos dirigixen cap a on ells volen que anem. Ya no importen els valors. Tampoc els preocupa la cultura, les tradicions, ni la propia llengua que parla el seu poble. Nomes busquen diners, lucrar-se enganyant al poble i fent-los patir por per a que siguen mes facils de dominar.

 

Esta canço preten ser un crit a la llibertat, incentivar un pensament critic independent, i a la reflexio personal sobre temes tan importants com la nostra llengua valenciana.